Politica de confidentialitate

– – – –

1. Definirea noțiunilor utilizate

Termenul „Termeni şi condiţii” este folosit pentru a desemna prezentul contract de utilizare pentru toate interacțiunile și relațiile dintre virtualchallengeseries.com şi Utilizatorii săi.

Termenii „Site”, „Platformă”, „Website”, „Furnizor”, reprezintă site-ul virtualchallengeseries.com şi administratorii săi. Termenul „Utilizator”, „Beneficiar” si “Participant” sau “Concurent” reprezintă toate persoanele fizice şi/sau juridice care accesează şi/sau folosesc site-ul virtualchallengeseries.com.

ORGANIZATOR este site-ul virtualchallengeseries.com, administrat de catre Andreea – Adela Pavel Persoana Fizica Autorizata avand sediul in Minicipiul Tulcea, Aleea Mugurel, Nr. 2, Bl K1, Sc C, cu datele fiscale : CUI 41670776, F36/349/2019.

PROVOCARE se refera la evenimentele organizate online de siteul virtualchallengeseries.com.

PARTICIPANT este orice persoană fizica sau juridica, care s-a înscris la provocare și a achitat contribuția de participare prin plata online pe site-ul virtualchallengeseries.com.

OCROTITOR LEGAL este părintele sau tutorele unui minor care participa la provocarile de pe site-ul virtualchallengeseries.com.

2. Drepturile și obligațiile părților contractante

Conform Regulamentului 679/2016 care asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal, in calitate de utilizator al siteului virtualchallengeseries.com, dorim sa va informam in privinta drepturilor dvs. cu caracter personal.

Dreptul la informare și acces – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs.personale.

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege. Solicitarea de ștergere a datelor va avea ca și consecință imposibilitatea prestării serviciilor site-ului virtualchallengeseries.com în favoarea solicitantului, răspunderea revenindu-i în totalitate acestuia.

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.

Dreptul de opoziție – vă puteți opune prelucrării, din motive legate de situația particulară în care vă aflați.

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

Dreptul de a formula plângere – puteți formula plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul de a vă retrage consimțământul – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vă puteți retrage consimțământul oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând valabilă.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri – puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă în acest sens, la următoare adresa de e-mail contact@virtualchallengeseries.com specificând totodată dreptul pe care dorește să îl exercite cu privire la prelucrarea datelor sale personale.

3. Drepturile de autor

Cu excepția datelor cu caracter personal, virtualchallengeseries.com detine drepturi de autor exclusive asupra informatiilor si materialelor publicate pe site, insemnand materiale publicitare, fisiere, elemente vizuale, logo-uri, imagini, poze, video, continut (articole, titluri, comentarii), linkuri. virtualchallengeseries.com isi rezerva dreptul de a folosi in scopuri de marketing si promovare pe canale proprii, postari ale utilizatorilor site-ului, de pe canalele de social media, despre virtualchallengeseries.com.

Nu este permisa reproducerea sau utilizarea sub nici o forma si pe nici un mediu, a nici unui element ce tine de identitatea virtualchallengeseries.com fara acordul scris in prealabil din partea reprezentantilor siteului. Intelegeti ca nu puteţi copia, modifica, distribui, transmite, reproduce, publica, licenţia, crea opere derivate din, transfera sau vinde in scopuri comerciale nicio parte a Site-ului, a utilizării acestui site sau a accesului la Site. Nerespectarea acestor condiţii se pedepseşte conform legii în vigoare, inclusiv prin plata de daune-interese.

4. Politica de cookies

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut şi ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur şi simplu “cookie” ) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către web-server a unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet “pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părţi: numele şi conţinutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenţă a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de Internet.

5. Datele cu caracter personal

5.1 Conform dispozitiilor regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, acest site asigura protectia datelor cu caracter personal, prelucrate in calitate de operator sau în calitate de persoană împuternicită de operator, ca parte integranta din prezentul contract de utilizare si a politicii de confidentialitate.

5.2 Site-ul virtualchallengeseries.com prelucrează datele cu caracter personal încărcate pe platformă de către utilizatori în interesul legitim al prestării în favoarea utilizatorilor a serviciilor oferite de site-ul virtualchallengeseries.com, conform opțiunii acestora exprimată prin crearea unui cont pe site.

5.3 Site-ul nu își asumă răspunderea pentru datele cu caracter personal introduse greșit de către utilizatori, întemeindu-se pe prezumția că datele încărcate în câmpuri sunt cele corespunzătoare respectivelor câmpuri.

5.4 Datele pe care le colectam de la dvs. sunt urmatoarele:

-Nume

-Prenume

-Adresa de email

-Nr telefon

-Data nasterii

-Oras

– Adresa de domiciliu

-Capturi foto/video, prelucrate în scopul promovării evenimentelor organizate, folosite în presă sau pe rețelele de socializare

5.5 Pentru platile online, datele dvs. de plată online vor fi accesibile si vor fi stocate doar de către de furnizorul serviciului de plată electronică sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate utilizatorul va fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosește pentru plata online.

5.6 Pentru intrebari in legatura cu protectia datelor cu caracter personal, orice persoana vizata ne poate contacta pe adresa de email contact@virtualchallengeseries.com.

5.7 Prin înscrierea la orice provocare sau eveniment organizat de siteul virtualchallengeseries.com, participantul își dă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile indicate.

5.8 Organizatorul poate transmite in cazuri exceptionale datele participanților către entități terțe precum parteneri, sponsori sau institutii pentru a fi folosite în scopul promovării imaginii partenerilor și a organizatorului.

5.9 Datele cu caracter personal prelucrate de operator vor fi păstrate în istoricul provocarilor anterioare. Numele, prenumele, categoria de sex vor fi publicate pe site-ul organizatorului pentru a da posibilitatea participanților să se raporteze la ele pentru palmaresul personal. Orice participant are dreptul să își exercite drepturile recunoscute de Capitolul III al Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

6. Newsletter

In cadrul site-ului virtualchallengeseries.com, utilizatorilor li se ofera optiunea de a se abona la newsletter care este voluntara si se face conform consimtamantului dvs. Utilizarea newsletterelor se face pentru informarea utilizatorilor cu privire la produsele si serviciile cumparate si furnizate pe site. Datele stocate vor fi : nume, prenume, adresa de email, numar de telefon. Consimtamantul pentru stocarea acestor date personale poate fi revocat oricand prin dezabonarea la newsletter.

7. Linkuri

Site-ul virtualchallengeseries.com contine linkuri care fac trimitere si referire catre alte site-uri insa fara scop promotional sau de sustinere de orice fel. De asemeni, nu suntem responsabili de politica de confidentialitate a altor site-uri. Sunteţi responsabil pentru a lua măsurile de precauţie necesare pentru a vă proteja pe dumneavoastră şi calculatorul dumneavoastră de viruşi, viermi, troieni, şi orice alt conţinut dăunător sau distructiv. virtualchallengeseries.com îşi declină orice responsabilitate pentru orice prejudiciu rezultat din utilizarea de link-uri de la şi către terţe site-uri şi pagini Web.

Vi se acordă de asemenea dreptul limitat, non-exclusiv de a crea un text cu hyperlink către Site, cu condiţia ca aceste link-uri sa nu creeze o imagine falsă, înşelătoare, derogatorie sau defăimătoare pentru virtualchallengeseries.com sau pentru orice alt produs sau serviciu asociat şi ca site-ul pe care se postează acest text cu hyperlink să nu conţină material pornografic, ilegal, insultător, defăimător sau inacceptabil în orice alt mod.